lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

AI Lund Events

IVA Syd: AI – nya möjligheter för medicinsk forskning och sjukvården

Seminarium

From: 2020-02-24 17:00 to: 19:00
Place: E-huset, LTH, sal E:1406 Ole Römers väg 3, Lund
Contact: jan [dot] westberg [at] iva [dot] se
Save event to your calendar


Artificiell intelligens (AI) ger helt nya möjligheter för medicinsk forskning och sjukvården. Att snabbt och effektivt behandla stora datamängder gör det möjligt att identifiera mönster och orsakssammanhang. Vilka nya möjligheter ger AI den medicinska forskningen? Och vilka affärer är redan idag möjliga med den nya tekniken?  

IVA Syd kommer att under 2020 ta upp AIs betydelse inom en rad områden. I detta första seminarium står användningen inom medicinsk forskning och sjukvård i fokus.

Hur kommer AI att förändra vården? Kalle Åström, professor i matematik på Lunds Tekniska Högskola, belyser de tekniska möjligheterna och tar upp de nya etiska frågeställningar utvecklingen reser.

Hur kan AI bidra till bättre organmatchning? Johan Nilsson, professor Thoraxkirurgi, Lunds universitet, har under en längre tid arbetat med att utveckla beslutsstöd med hjälp av AI. Det ska hjälpa läkare att välja ut det hjärta som har bäst förutsättningar att fungera bra vid en hjärttransplantation. Vilka resultat har man nått hittills? Vilka är framtidsutmaningarna?

Hur förändrar AI blodanalyser? CellaVision, med rötterna i Lund, har i grunden förändrat arbetet med blodanalyser på medicinska laboratorier. Digitala lösningar ersätter med hjälp av AI det traditionella mikroskopet vid blodcellsklassificering. Adam Morell, Vice President, Innovation & Engineering på CellaVision berättar om tekniken och den affärsmodell som givit företaget stora internationella framgångar.

Moderator är Thomas Laurell, professor vid avdelningen för Biomedicinsk teknik, Lunds universitet, som också ingår i IVA Syds ledningsgrupp.

 

Detaljer och anmälan:  https://www.anpdm.com/newsletterweb/46465845764843594770444B59/424750477...