lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Användning av kliniska data för AI – vad säger regelverken? - 30 September

Program

Välkomstord,  Lars Dahlin, prefekt, ITM

Forskningsetik; vilken typ av forskning får bedrivas och på vilket sätt?
Yvonne Giwercman-Lundberg, etikprövningsmyndigheten

AIDA, lagring och bearbetning av medicinska data i ett nationellt perspektiv   
Joel Hedlund, AIDA Linköping

Korta presentationer från lokala projekt

Fetal bildrekonstruktion med maskininlärning
Klas Berggren, Lunds universitet

Förbättrad prognestik för intentensivvård med artificiella neuronnät,
Peder Andersson, Lunds universitet

Automatiserad granskning för effektivare bröstcancerscreening,
Magnus Dustler, Lunds Universitet

Ej på Filmen: Det juridiska regelverket
Elisabet Edström och Marcus Carlbrand, Region Skåne

Ej på Filmen: Paneldiskussion   
Företrädare för juridik, sjukvård, lokala projekt m fl

Länk till workshopens programsida där man kommer att nå presentationerna en och en.