lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Artificiell intelligens och religion – om det som är möjligt och det som är gott

Videon är en oredigerad version av den paneldiskussion som anordnades under Almedalsveckan 2019 den 3 juli kl 16.15-17.15.

Artificiell intelligens och religion – om det som är möjligt och det som är gott

Tid: 3 juli 2019 kl 16:15 - 17:15

Plats: Hästgatan 13

Medverkande:
Blazenka Scheuer,
Forskare, Lunds universitet
Johan Tyrberg, Biskop, Svenska kyrkan
Johanna Gustafsson Lundberg, Forskare, Lunds universitet

Detta är ett samarrangemang mellan Lunds universitet och Svenska kyrkan

Skapar vi med AI en ny och bättre form av människan, eller är det snarast en ny teknikens övergud som växer fram? Hur samspelar artificiell intelligens (AI) med religiösa kulturer och normer? Vad är religionens roll i ett framtida AI-samhälle?