lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Vad är AI för barn? Interaktiv utställning vid Vattenhallen Science Center

Detta är en inspelning från AI Lund lunchseminarium 28 april 2021

Presentatör: Johan Gren, Projektkoordinator, Vattenhallen Science Center, LTH, Lunds universitet

Innehåll

Vattenhallen Science Center har i över 10 år arbetat för att vara en naturlig mötesplats mellan akademin, näringslivet och allmänheten. Vattenhallen lyfter fram forskning vid Lunds universitet och besökande skolklasser och barnfamiljer vägleds av universitetsstudenter bland experiment och aktiviteter. Inför hösten 2021 planeras en ny utställning som berättar vad AI är, vad det används till, och vilka frågeställningar som forskarna brottas med – inte minst vad gäller etik och moral. Vattenhallen tar gärna emot alla sorters tankar om innehåll i utställningen; allt från aktuella forskningsexempel att lyfta fram eller filmer och spel att tipsa besökarna om, till hela klassrumsövningar att utföra på en lektionstimme. Anything goes!