lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Från kalkylark till AI-genererad orosanmälan - om 40 år av digitalisering av socialtjänsten

Sammanfattning

Lupita Svensson, forskare vid Socialhögskolan, Lunds universitet har sedan 2015 studerat socialtjänstens digitalisering genom ett flertal empiriska studier. I den här presentationen kommer hon med stöd av dåtid, nutid och framtid att diskutera socialtjänstens digitala utveckling från 1980 till idag – från kalkylark till AI-genererad orosanmälan.

Presentationen hölls den 17 Februari 2021