lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

AI Lund fika-till-fika workshop om AI i offentlig sektor - Lund 29 Januari 2020

Var befinner sig den offentliga sektorn när det gäller artificiell intelligens? Hur kan vi förstå både utmaningar och möjligheter på både kommunal som nationell nivå? Frågorna är många. 

  • Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är med och presenterar sitt regeringsuppdrag om att främja den offentliga förvaltningens förmåga att använda artificiell intelligens. 
  • Nordiska ministerrådet  presenterar sin rapport om Kommuner och AI där de intervjuat företrädare för 10 nordiska kommuner om deras AI-arbete. 
  • Lunds kommun och Malmö Stads digitaliseringschefer delar med sig av sina erfarenheter. 
  • Algoritmforskare, rättsvetare och andra forskare från från AI Lund presenterar forskning och forskningsresultat samt guidar oss över dagen. 

Plats: E:A, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund

När: Onsdag 29/1 2020 kl 9.45-15.30

Detaljerat program: http://ai.lu.se/?172901&nid=20822