lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

AI Lund-förmiddag om AI i offentlig sektor 29 januari 2021

Från den här sidan planerar vi sända AI Lund-förmiddag om AI i offentlig sektor den 29 januari 2021 med start ca kl 9.00.

Programmet nås på: http://ai.lu.se/?172901&nid=101254

9.00 Forskning & policy – uppdatering & översikt

Anna Eriksson, Generaldirektör, Digg [inspelning]

Stefan Larsson, Institutionen för teknik och samhälle, LTH, Lunds universitet 

Mats Snäll, Leveransområdeschef digital utveckling, Digg [inspelning]

Markus Lingman, överläkare och strateg i Hallands sjukhus ledning,  AIR Lund, Årets AI-svensk [inspelning]

10.20 Perspektiv på automatiskt beslutsfattande

Anne Kaun, Medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola [inspelning]

Odd Steen, Institutionen för informatik, Lunds universitet. [inspelning]

Lupita Svensson, Socialhögskolan, Lunds universitet [inspelning]

11:20 Presentationer av konkreta offentliga AI-projekt

Martin Güll, Digitaliseringsdirektör, Helsingborgs Stad:

Axplock från resan mot en smartare stad - Helsingborg

Ulrika Sanders-Jonsson, Enhetschef Datadriven analys & AI på Arbetsförmedlingen 

Morgan Wigge, Förändringsledare öppen data & smart stad, Malmö Stad: Exempel och erfarenheter från Malmö Stad