lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Trycksak: AI - Lunds Universitet om Artificiell Intelligens på svenska och engelska

2019-05-29

Uppdaterad 28 maj 2019

En trycksak som belyser AI-relaterad forskning inom Lunds universitet kan nu laddas ned från AIML@LUs webbplats. Mestadels består den av intervjuer och artiklar som tidigare publicerats i tidningen LUM och på olika webbplatser inom Lunds universitet. Men den innehåller också t ex infografik som beskriver en bibliografisk analys av forskning om ’Hållbar AI’.

Målen är bland annat att synliggöra bredden på AI-forskningen vid Lunds universitet och att belysa frågans komplexitet. Den tryckta versionen är främst tänkt att delas ut vid publika arrangemang som AIML@LU arrangerar eller deltar i. Det är möjligt att det kommer flera utgåvor framöver. Sedan i maj 2019 finns även en engelsk version tillgänglig

Trycksaken för nedladdning - SVENSK VERSION  (PDF)

Trycksaken för nedladdning - ENGELSK VERSION (PDF)

Vill du beställa ett begränsat antal tryckta exemplar kan du kontakta någon av: