lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

AI Lund News

2020-05-12

In this episode of the Liberal Europe Podcast, Ricardo Silvestre (Movimento Liberal Social) talks with Fredrik Heintz (Associate Professor of Computer Science at Linköping University and member of the European Commission High...[more]


2020-05-12

Lunds kommun vill ta hjälp av AI-teknik för att övervaka om invånarna håller distansen som de ska. Satellitbilder och sensorer på krogborden kan bli verktyg för att se om trängseln är för stor. Intervju med Åsa Melvanius är...[more]


2020-04-23

How can the insights from computational social science be used to inform experimental research, and vice versa?


2020-04-20

DEBATT. Flera datamodeller som har presenterats för att förutse smittspridning av covid-19 har varit väldigt komplexa – trots brist på validerat underlag. Det bör man vara varsam med, skriver 15 forskare.


2020-04-20

Under Corona-krisen har digitaliseringen på vissa områden forcerats fram. Vi har intervjuat Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring om digitaliseringens och plattformarnas roll, pandemiappar och hur vi kan förstå...


2020-04-11

Tre digitaliseringsforskare: Dataspårning måste vara transparent och ha nödvändiga ramar för ansvarsutkrävande och nedmontering efteråt. När myndigheter i en kris vill samla in spårningsdata om medborgare måste vi säkerställa...


2020-03-06

Among others, Christian Balkenius at Lund University, discuss the concept of attention. In Swedish.[more]


2020-01-17

Studenter vid Lunds Tekniska Högskola) och studenter som studerar kognitionsvetenskap vid Lunds universitet har samarbetat i nytt projekt för att göra teknik mer mänsklig.


2020-01-09

Anamaria Dutceac Segesten berättar i SR Vetenskapsradion om ett pågående forskningsprojekt för som syftar till att avslöjar deep fakes – ett verktyg som framför allt ska hjälpa journalister att försöka säkra upp och...[more]


2019-12-18

The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP), Sweden’s largest individual research programme, has been extended by three years and will receive a further research grant of nearly SEK 1.3 billion.The decision...[more]


2019-12-16

This talk focus Fredrik Heintz's work with ethical guidelines as member of the EU Commission’s High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, here with particular interest in human-centric, social and cultural aspects.


2019-12-12

Hur får man en robot att uppföra sig etiskt och moraliskt? Det funderar Christian Balkenius på eftersom hans forskningsprojekt går ut på det. Men han tänker även på hur det är med etiken bland robotforskarna. – Det framställs...


2019-11-19

Att robotar fascinerar gammal som ung visas av det stora intresset för Lunds tekniska högskolas robotvecka, som just nu pågår. Alla skolklasser som vill komma får inte plats.


2019-11-15

How do you use internet-connected devices in your home environment? Robert Willim, researcher in Digital Cultures and Ethnology, together with The Folklife Archives at Lund University have launched the questionnaire “Connected...[more]


2019-11-13

Controlling smartphones by a simple swipe of your hand is the latest innovation to be introduced to phone owners. However, radar sensors with higher accuracy would take the concept from gimmick to practical usefulness, according...[more]


2019-11-13

Att kontrollera mobiltelefonen med en enkel handrörelse är den senaste tekniknyheten för mobilanvändare. Men för att ta konceptet med rörelsestyrd teknik från en rolig gimmick till verkligt användbara funktioner krävs mer exakta...


2019-09-20

In recently published studies, researchers at Lund University and Skåne University Hospital in Sweden have produced new prediction models for improved personalised treatment of lymph nodes in breast cancer patients. The latest...


Displaying results 1 to 20 out of 75.
<< First < Previous 1-20 21-40 41-60 61-75 Next > Last >>