lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

AI Lund Events

Workshop om Artificiell intelligens i handeln

Konferens

From: 2019-04-02 08:30 to 12:00
Place: Studio H55, Parapeten 2, 252 67 Helsingborg
Contact: info [at] handel [dot] lu [dot] se
Save event to your calendar


Vi ser just nu hur ett nytt handelslandskap växer fram, med nya möjligheter och nya utmaningar – och inte minst ny teknik och nya aktörer. Handeln blir allt mer informationsdriven, och en ny industri kring insamling, hantering och analys av kunddata växer fram. Det handlar dels om att lära sig om och förutse behov, men också om att kunna anpassa budskap och erbjudande. Frågorna kring AI och maskininlärning är många, och under en halvdag kommer vi att få lite olika perspektiv på frågan.

Workshopen arrangeras av Centrum för Handelsforskning vid Lunds universitet.

Program och anmälan nås på https://www.handel.lu.se/kalendarium/artificiell-intelligens-i-handeln

Andra AIML@LU-relaterade arangemang: http://aiml.lu.se/events/