lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

AI Lund Events

eHealth & AIML WS: AI + eHälsa = sant?

Kirurgens perspektiv
Foto: Håkan Kogg Röjder

Konferens

From: 2019-05-09 08:30 to 16:00
Place: Stora Hörsalen, IKDC, Sölvegtan 26, Lund
Contact: Jonas [dot] Wisbrant [at] cs [dot] lth [dot] se
Save event to your calendar


Artificiell intelligens i t. ex. hälso- och vårdappar, i administrativa system eller för prioritering av vårdköer. Den som ska ta ställning till om man vill, får och bör använda AI-teknologier inom hälsovården har mycket att fundera på redan innan man tänker på hur det kan gå till. Den 9 Maj arrangerar eHealth@LU tillsammans med AIML@LU en fika-till-fika workshop för att belysa möjligheter, utmaningar och forskning inom området. 

Hitta till IKDC, Sölvegatan 26Länk till bildspel från dagens presentationer

 

Tid: 9 maj kl 08:30 till 16:00

Plats: Stora Hörsalen, IKDC, Sölvegtan 26, Lund

Program

8.30 Fika och Mingel

9.00 Introduktion och uppdateringar från eHealth och AIML@LU

09:20 AI – historia, begrepp, inriktningar och framtid
Jacek Malec, professor i Artificiell intelligens, datavetenskap, LTH, Lunds universitet, presenterar fenomenet Artificiell Intelligens ur ett historiskt perspektiv och diskuterar aktuella begrepp, inriktningar och framtidsscenarier.

10.20  Intelligenta maskiner och moraliskt ansvar – etiska aspekter på AI i vården
Presenteras av Mats Johansson. Medicinsk etik, LU Medfak 

10.50  Juridiska utmaningar för AI i vården
Vilhelm Persson, Titti Mattsson och Ulf Maunsbach (samtliga vid Juridiska fakulteten, LU) beskriver några juridiska utmaningar för AI i vården utifrån såväl förvaltningsrättsliga som privaträttsliga perspektiv och om vikten av att arbeta tvärdisciplinärt med dessa utmaningar.

11.20 AI – en fundamental del för att skapa nya insikter i vården
Presenteras av Katarina Attebrant och Torbjörn Hägglöf, IBM

12.00  Lunch  

13.00 AI som beslutsstöd vid val av mottagare av transplanterade hjärtan
Dennis Medved, AICTS berättar om metod, resultat och fortsatt arbete utifrån sin färska avhandling i datavetenskap om AI som beslutsstöd vid val av mottagare av transplanterade hjärtan. [läs i förväg

13.30 AI och sena effekter efter barncancer
Forskaren Helena Linge, Avd Pediatrik, Medicinska Fakulteten IKVL, LU, presenterar hur och till vilken nytta analyseras komplexa registerdata med metoder från AI-fältet.

14.00 AIs roll i digitaliseringen av vården
Presenteras av Mats Ekstrand, Digitaliserings- och IT-direktör Region Skåne

14.30 Wrap-up

15.00 Fika och mingel 

Organisation

Gudbjörg Erlingsdottir
Günter Alce
hajnalka [dot] bodnar [at] design [dot] lth [dot] se (Hajnalka Bodnar)
jessika [dot] sellergren [at] design [dot] lth [dot] se (Jessika Sellergren)
Jonas Wisbrant

Mer om AIML@LU: http://aiml.lu.se/

Mer om eHealth@LUhttp://www.ehealth.lth.se/