lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

AI Lund Events

AI Lund 2019 revisited: Sjyst data i offentlig sektor - rättsliga nyckelområden

Al Lund 2019 revisited 27 maj 2020

Seminarium

From: 2020-05-27 12:00 to 13:15
Place: Online
Contact: jonas [dot] wisbrant [at] cs [dot] lth [dot] se
Save event to your calendar


Corinakrisen förhindrar tyvärr de fysiska mötena och diskussioner som hittills varit en central del av AI Lunds utåtriktade verksamhet. Men för att fortsätta dialog och gemensamt lärande arrangerar AI Lund nu en serie nätbaserade lunchseminarier. Upplägger är att vi tillsammans tittar på en eller flera presentationer från tidigare AI Lund-evenemang under kanske en halvtimme. Efter det har vi med en expert, ofta presentatören själv, där för att svara på frågor i 10-15 minuter. Du kan också ställa frågor i text-chatten. Presentationerna kan vara på svenska eller engelska, och du kan ställa frågor på båda språken.

Den 27 maj tittar vi tillsammans på den presentation som Jonas Ledendal höll den 29 januari, 2020 at AI Lund's fika-till-fika workshop om AI i offentlig sektor.

Title: Sjyst data i offentlig sektor - rättsliga nyckelområden

Talare och expert:  Jonas Ledendal Juridisk doktor och rättsvetenskaplig forskare vid institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet

Sammanfattning: Jonas Ledendal presenterar resultat från två forsknings- och innovationsprojekt om datahantering och AI. Mer om Sjyst Data! hos Vinnova.