lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

 
AI Lund is partner of

2020-05-12

Lunds kommun vill ta hjälp av AI-teknik för att övervaka om invånarna håller distansen som de ska. Satellitbilder och sensorer på krogborden kan bli verktyg för att se om trängseln är för stor. Intervju med Åsa Melvanius är...[more]


2020-04-23

How can the insights from computational social science be used to inform experimental research, and vice versa?


2020-04-20

DEBATT. Flera datamodeller som har presenterats för att förutse smittspridning av covid-19 har varit väldigt komplexa – trots brist på validerat underlag. Det bör man vara varsam med, skriver 15 forskare.


Displaying results 19 to 21 out of 93.

AI Lund

Research on artificial intelligence and machine learning at Lund University is done at many departments at most faculties. AI Lund is an interdisciplinary open network for research, education and innovation in the field of Artificial Intelligence, coordinated by Lund University.

Follow AI Lund