lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

 
AI Lund is partner of

2020-09-08

Medieforskaren Michael Bossetta har själv skapat konton som sprider falska nyheter för att se hur många som klickar. Och det är många.


2020-08-19

Netflix fortsätter satsa på filmer och tv-serier där tittaren själv får bestämma hur berättelsen ska sluta. – Man går från "lean back" till "lean in", säger Robert Willim, forskare inom digitala kulturer.[more]


2020-08-13

Symboler för olika teman inom tema Digitalisering och AI.

Har du plötsligt möjlighet att göra något nytt i höst så finns nu en ny chans att bygga din kompetens inför framtiden. Som ett led Utbildningsdepartementets satsning för att hjälpa Sverige genom coronakrisen lanserar Lunds...[more]


Displaying results 16 to 18 out of 96.

AI Lund

Research on artificial intelligence and machine learning at Lund University is done at many departments at most faculties. AI Lund is an interdisciplinary open network for research, education and innovation in the field of Artificial Intelligence, coordinated by Lund University.

Follow AI Lund