lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

 
AI Lund is partner of

2020-10-10

Genom regler formulerade på ett språk och med förklaringar som människor förstår kan automatiserade beslutsgrunder visas och granskas. Det skriver Odd Steen, docent i informatik vid Lunds universitet.


2020-10-08

Oktober månad är den internationella bröstcancermånaden. Detta vill vi uppmärksamma genom att lyfta fram Sophia Zackrisson, årets cancerforskare, och hennes forskningsgrupp som arbetar med att utveckla nya metoder för en bättre...


2020-10-06

Portrait of Mohammadhassan Safavi.

One of the main purposes of Mohammadhassan Safavi’s Ph D thesis is to leverage machine learning algorithms to predict where users activities should be done to incur minimum cost. Cost could be energy consumption, service quality...[more]


Displaying results 13 to 15 out of 96.

AI Lund

Research on artificial intelligence and machine learning at Lund University is done at many departments at most faculties. AI Lund is an interdisciplinary open network for research, education and innovation in the field of Artificial Intelligence, coordinated by Lund University.

Follow AI Lund