lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

 
AI Lund is partner of

2021-01-07

Forskare från Imperial College tog fram en modell för att bedöma effekter av olika åtgärder för att minska spridningen av corona. Men modellen har stora brister och kunde inte användas för att dra de publicerade slutsatserna,...


2021-01-07

Charlotte Högberg, doktorand vid Lunds tekniska högskola, tror att fler bibliotek kommer följa efter men ser problem med att låta utbudet vid områdesbiblioteken styras av algoritmer.


2020-12-26

In a recent study, researchers from Imperial College London developed a model to assess the effect of different measures used to curb the spread of the coronavirus. However, the model had fundamental shortcomings and cannot be...


Displaying results 7 to 9 out of 96.

AI Lund

Research on artificial intelligence and machine learning at Lund University is done at many departments at most faculties. AI Lund is an interdisciplinary open network for research, education and innovation in the field of Artificial Intelligence, coordinated by Lund University.

Follow AI Lund