lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

 

2020-04-20

DEBATT. Flera datamodeller som har presenterats för att förutse smittspridning av covid-19 har varit väldigt komplexa – trots brist på validerat underlag. Det bör man vara varsam med, skriver 15 forskare.


2020-04-20

Under Corona-krisen har digitaliseringen på vissa områden forcerats fram. Vi har intervjuat Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring om digitaliseringens och plattformarnas roll, pandemiappar och hur vi kan förstå...


2020-04-11

Tre digitaliseringsforskare: Dataspårning måste vara transparent och ha nödvändiga ramar för ansvarsutkrävande och nedmontering efteråt. När myndigheter i en kris vill samla in spårningsdata om medborgare måste vi säkerställa...


Displaying results 4 to 6 out of 75.

AI Lund

Research on artificial intelligence and machine learning at Lund University is done at many departments at most faculties. AI Lund is an interdisciplinary open network for research, education and innovation in the field of Artificial Intelligence, coordinated by Lund University.

Calendar

Övrigt

AI Lund Online Drop-in

From: 2020-06-15 10:00 to: 12:00

Seminarium

PLDI 2020 Tutorial: Design Space Exploration

From: 2020-06-15 17:00 to: 21:00

Follow AI Lund