lu.se

AI Lund

Lunds universitet

AI Lund Drop-in på X-lab - men online

Även under hösten 2020 innebär corona-krisen att AI Lund Dropp-in tvingas hålla till på Internet. Plattform och länkar presenteras nedan på morgonen aktuell dag.

AI Lund Drop-in är en möjlighet för studenter, doktorander och personal vid Lunds universitet och andra som vill komma igång med maskininlärning eller andra AI-teknologier att diskutera problem och möjligheter med likasinnade och experter.

Det kan t ex handla om:

  • projektuppgifter eller uppsatser* 
  • forskningsprojekt 
  • hobby- eller innovationsprojekt
  • digitalisering av IT-system

Varannan måndag (udda veckor) kl 10-12 kommer en eller fler forskare att delta, för att svara på frågor eller leda samtal. Men vi räknar med att det också kommer personer som bara vill hänga med andra intresserade. De olika tillfällena är inriktade på olika frågeställningar, t ex bildanalys, robotik eller klinisk AI. Försök välja tillfälle som du tror passar bäst för dina utmaningar.

Efter en mycket intressant termin med AI Lund Drop-in har vi konstaterat att nästa all diskussion där sker på svenska. Därför har vi beslutat att endast annonsera programmet på svenska.


 

*om det handlar om ett studentarbete gäller en kurs där själva ämnet kretsar kring AI eller maskininlärning räknar vi med att du vänder dig till dina lärare i första hand :-).

** IKDC, Sölvegatan 26, Lund Se: http://www.design.lth.se/om-institutionen/hitta-hit/