lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

Anmälan till AI Lunds workshop om AI i offentlig sektor den 29 januari 2019

Anmälan är nu stängd,
välkommen att delta vid andra arrangemang av AI Lund!