lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

Denna sida på svenska This page in English

AI Lund Events

Nordic AI Corona revisited: Kan AI överträffa den liberala demokratin?

Seminarium

From: 2020-09-23 12:00 to 13:15
Place: Online - du får länk efter föranmälan
Contact: Jonas [dot] Wisbrant [at] cs [dot] lth [dot] se
Save event to your calendar


För att fortsätta dialog och gemensamt lärande under coronakrisen arrangerar AI Lund en serie nätbaserade lunchseminarier. Upplägget är att vi tillsammans tittar på en presentation från tidigare evenemang under kanske en halvtimme. Efter det har vi med en expert, ofta presentatören själv, där för att svara på frågor i 10-15 minuter. Du kan också ställa frågor i text-chatten. Presentationerna kan vara på svenska eller engelska, och du kan ställa frågor på båda språken.

När: 23 september kl 12.00-13.15

Var: Online, du får länk efter föranmälan

Presentatör: Anamaria Dutceac Segesten, Centrum för Europaforskning, Lunds universitet

Sammanfattning: Statsvetaren Anamaria Dutceac Segesten diskuterar principer, förutsättningar och möjligheter kopplade till algoritmbaserat beslutsfattande inom politik och samhälle. Finns det indikationer på att människor skulle vilja ha det så? Presentationen ingick i Nordic AI Corona Popup Live 27 maj 2020.

Talat språk: Svenska

Föranmälan: Lunchseminariet genomförs på Zoom-plattformen. Du får länk efter föranmälan här: http://ai.lu.se/events/registration-2020-09-23/