lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

 
AI Lund is partner of

2020-04-20

Under Corona-krisen har digitaliseringen på vissa områden forcerats fram. Vi har intervjuat Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring om digitaliseringens och plattformarnas roll, pandemiappar och hur vi kan förstå...


2020-04-11

Tre digitaliseringsforskare: Dataspårning måste vara transparent och ha nödvändiga ramar för ansvarsutkrävande och nedmontering efteråt. När myndigheter i en kris vill samla in spårningsdata om medborgare måste vi säkerställa...


2020-03-06

Among others, Christian Balkenius at Lund University, discuss the concept of attention. In Swedish.[more]


Displaying results 10 to 12 out of 81.

AI Lund

Research on artificial intelligence and machine learning at Lund University is done at many departments at most faculties. AI Lund is an interdisciplinary open network for research, education and innovation in the field of Artificial Intelligence, coordinated by Lund University.

Calendar

Övrigt

AI Lund Online Drop-in

From: 2020-10-05 10:00 to 12:00

Seminarium

AI Lund lunch seminar: Site-based precision farming with AI

From: 2020-10-14 12:00 to 13:15

Follow AI Lund