lunduniversity.lu.se

AI Lund

An open network for research, education and innovation in the area of Artificial Intelligence at Lund University

 

2020-04-20

Under Corona-krisen har digitaliseringen på vissa områden forcerats fram. Vi har intervjuat Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring om digitaliseringens och plattformarnas roll, pandemiappar och hur vi kan förstå...


2020-04-11

Tre digitaliseringsforskare: Dataspårning måste vara transparent och ha nödvändiga ramar för ansvarsutkrävande och nedmontering efteråt. När myndigheter i en kris vill samla in spårningsdata om medborgare måste vi säkerställa...


2020-03-06

Among others, Christian Balkenius at Lund University, discuss the concept of attention. In Swedish.[more]


Displaying results 7 to 9 out of 78.

AI Lund

Research on artificial intelligence and machine learning at Lund University is done at many departments at most faculties. AI Lund is an interdisciplinary open network for research, education and innovation in the field of Artificial Intelligence, coordinated by Lund University.

Calendar

Seminarium

AI Lund lunch seminar: Human and artificial attention

From: 2020-09-02 12:00 to: 13:15

Seminarium

AI Lund lunch seminar: Algorithmic Fairness

From: 2020-09-09 12:00 to: 13:15

Konferens

Nordic AI Powwow 2020 in Lund 15 September SAVE THE DATE

From: 2020-09-15 09:00 to: 23:45

Follow AI Lund